I det förflutnas spegel  (1988) 65 min.

En retrospektiv betraktelse över Vietnamkriget. Ett överlämnande till min dotter och nästa generation av de upplevelser, erfarenheter och bilder jag bär med mig från Vietnam.