Möte med Bengt Nerman
Del 3: Till frågan om Guds hand eller Att stå skälvande invid skapelsens tå
   
(2008) 10 min

Poeten och litteraturvetaren Bengt Nerman berättar om sin essä Till frågan om Guds hand, i vilken han framhåller bildens och symbolens betydelse i religionens språk. "Guds hand sitter ju inte på någon arm!"